سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
هر یک از شما آینه برادرش است . اگر رنجی را در او ببیند، دورش می سازد. [امام علی علیه السلام]